บัตรเงินสด
บัตรเงินสดชนิดเติมเงินได้
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าที่ Texas Chicken, Café Amazon และ ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ