หน้าหลัก / ตะกร้าสินค้า
สั่งซื้อในนาม :
Corporate Individual {{CustomerTypeName}} เปลี่ยนแปลง
  • {{errorMessage}}
เลือกบัตร รายการ มูลค่าบัตร / บาท จำนวนบัตร ค่าผลิตบัตร จำนวนเงิน/บาท
{{item.Message}}
มูลค่า (บาท)
{{formatPriceInteger(item.Price)}}
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
{{formatPrice(item.FeePerCard)}}
{{formatPrice(item.PttFeePerCard)}} {{formatPrice(item.CustomerFeePerCard)}} {{formatPrice(item.PttMinimumPrice)}} {{formatPrice(item.CustomerMinimumPrice)}}
ราคาสุทธิ (บาท)
{{formatPrice(item.TotalPrice)}}
{{notificationMessage()}}
ตะกร้าว่างเปล่า
ยอดสั่งซื้อรวม
{{formatPrice(NetPrice)}}
รวมค่าบริการผลิตบัตร ({{formatPrice(DefaultFeePerCard)}} บาทต่อบัตร)
{{formatPrice(TotalCardFee)}}
รหัสโปรโมชั่น {{PayDueDayMessage}} {{PromotionCodeDescription}}
กรอกรหัสโปรโมชั่น
{{PromotionCode}}
ส่วนลดโปรโมชั่น ({{PromotionCodeDiscount}} %)
ส่วนลดโปรโมชั่น (บาท)
{{formatPrice(PromotionCodeDiscountBaht)}}
ส่วนลดค่าบริการผลิตบัตร ({{formatPrice(DiscountFeePerCard)}} บาทต่อบัตร)
{{formatPrice(TotalCardFeeDiscount)}}
ภาษีมูลค่าเพิ่ม {{formatPrice(VatPercentage)}}%
{{formatPrice(VatPriceExcludingDiscount)}}
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย {{formatPrice(WithholdingTaxPercentage)}}%
{{formatPrice(WithholdingTaxPriceExcludingDiscount)}}
ภาษีมูลค่าเพิ่ม {{formatPrice(VatPercentage)}}%
{{formatPrice(VatPriceIncludedDiscount)}}
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (เฉพาะค่าผลิตบัตร) {{formatPrice(WithholdingTaxPercentage)}}%
{{formatPrice(WithholdingTaxPriceIncludedDiscount)}}
รวมราคาทั้งสิ้น
{{formatPrice(SummaryPrice)}}