บัตรเงินสด
บัตรเงินสดชนิดเติมเงินได้
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันที่ PTT Station
ธนาคารทหารไทยธนชาต
บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมันที่ PTT Station